Arkiv

Med hjälp av statligt stöd ska Kulturskolan i Jönköping försöka nå nya målgrupper genom en ny filmlinje. Tanken är att projektet ska hjälpa till med bland annat integration och tillgänglighet.