Arkiv

Lund Införandet av ett checksystem för musikundervisning kan dröja till 2019.Det framgår av det underlag som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram inför nämndens yttrande till kommunfullmäkti