Sammanställning material om ökat statligt engagemang