Sammanställning av arbetet med diskussionsmaterialet Ökat statligt engagemang - nationella modeller