Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse 2014