Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne.