Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

Datum: 
23 jan, 2019 - 09:30 till 16:00
Plats: 
Hotell Clarion, Ringvägen 98
Ort: 
Stockholm
Arrangör: 
SKL, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet
Kulturskolorna och biblioteken förväntas bidra till en meningsfull och bildande verksamhet för alla invånare. Men flera grupper står utanför och tar inte del av utbudet. Att bredda deltagandet är därför en aktuell fråga för många kommuner. Målgrupp: Förtroendevalda och chefer inom kultur- och utbildningsområdet samt representanter från berörda statliga myndigheter. Maximalt två deltagare per anmäld organisation. Webbsänds. Sista anmälningsdag: 1 november 2018 För program, mer information och anmälan: https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/merforflervadkankulturskolaochbibliotekgoraforattnafler.24257.html
Pris: 
1 200 kronor exklusive moms vid deltagande på plats och 600 kronor exklusive moms vid deltagande via webben