Tema Psykisk ohälsa och kulturskola - VIDD-dag 4 februari i Umeå och enkätundersökning

Datum: 
04 feb, 2019 - 09:30 till 16:00
Plats: 
Väven
Ort: 
Umeå
Arrangör: 
Projektet VIDD, KulturAkademin, Kulturskolerådet
På grund av en rad självmord bland ungdomar i Storuman skickade KulturAkademin (Storumans musikskola) ut en enkät om psykisk hälsa bland elever till samtliga kulturskolor i Västerbotten. Svaren visade att en tredjedel av lärarna har haft kontakt med elever med självskadebeteende. Även att det saknas gemensamma riktlinjer både för hur man hanterar ungdomar som mår dåligt, samt hur lärare kan anpassa sina lektioner. Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman har nu visat ett intresse att forska vidare i detta ämne, men innan man kan gå vidare behöver vi få en indikation om hur det ser ut i resten av landet. Därför har vi gjort om enkäten och riktar den nu enbart till Kulturskoleledare. Den tar inte många minuter att svara på, men resultaten kan hjälpa oss utveckla en forskningsstrategi. Projektet VIDD anordnar en konferens om psykisk ohälsa och kulturskola i Umeå den 4 februari. Här kommer en del av resultaten att presenteras. Vi vill ha era svar så fort som möjligt men senast den 21 januari. Du och alla lärare är varmt välkomna till denna VIDD-dag. För mer information och anmälan: http://vidd.nu/2018/11/01/vidd-dag-tema-psykisk-ohalsa-42-18/ Sista anmälningsdag till denna konferensdag är även 21 januari. Varmt välkommen! LÄNK TILL ENKÄTEN: https://goo.gl/forms/sokja3Q4glBMicFk1 Vid frågor om enkäten, kontakta: Duncan Kemp KulturAkademin Storuman tel: 070 693 999
Pris: 
.