Valbara seminarier

Valbara seminarier. I anmälan väljer du ett alternativ för förmiddag och ett för eftermiddag.

Ny chef i kulturskolan

Är du ny chef i musik- eller kulturskolan? Då är du välkommen att tillsammans med andra diskutera utmaningar och erfarenheter. Hur är det med de fackliga avtalen och arbetstid? Får barn gå till kulturskolan från lektioner i grundskolan? Vart vänder jag mig om det krånglar till sig?

Medverkande: Jalle Lorensson, kulturskolechef i Malmö och Marie Wall Almquist, ledamot i Lärarförbundet i Malmö.

Regional kulturskola

Kulturskolerådet etablerar under 2019 ett nytt projekt kring regional och mellankommunal samverkan. I detta seminarium får du ta del av utvecklingsarbete och erfarenheter från olika län och regioner.

Medverkande: Aktörer från bland annat Norrbottens län, Västmanland och Örebro län.

Kulturskolan i storstan - kulturskolan i samverkan

Kulturskolerådet har initierat Arvsfondsprojektet "Kulturskolan i storstan-minskat utanförskap genom samverkan" där Malmö, Göteborg och Stockholm tittar närmare på vilka aktörer kulturskolan samverkar med och hur samverkan kan generera ett breddat deltagande. Skolan är en känd samverkanspart, men hur når vi längre genom att också samverka med exempelvis föreningar och civilsamhälle i stort?

Medverkande: Kulturskolorna i Malmö, Göteborg och Stockholm

Mer för fler

Med utgångspunkt i projektet Mer för fler, diskuterar vi hur våra största kulturverksamheter, bibliotek och kulturskola, kan vara relevanta för fler och nå grupper som vi idag inte når. Möt två kommuner som använt tjänstedesign för att ta sig an en utmaning, testat olika lösningar och med olika metoder involverat barn och unga för att hitta nya arbetssätt.

Medverkande: Representanter från kommuner samt Linda Ahlford, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Kulturskolans utveckling och kompetensbehov

Kulturskolecentrum på Kulturrådet har i uppgift att vara ett stöd till landets kulturskolor och kommuner för att skapa en verksamhet av hög kvalitet i bredd och fördjupning och som är tillgänglig och relevant för barn och unga. Vid detta seminarium berättas om vad som är på gång just nu hos Kulturskolecentrum.

Medverkande: Jenny Löfström Ellverson, Kulturskolecentrum med flera.

Ökad tillgänglighet för kulturskoleverksamhet

Vilka normer gäller på din kulturskola? Finns VIDD-kunskap? Vi tar upp frågeställningar som: Vilken kunskap behövs för att kulturskolan skall kunna möta alla elever på ett likvärdigt sätt? Vad kan begrepp som inkludering och mångfald innebära? Hur kan man starta verksamhet? Vilka elever har funktionsnedsättningar/funktionsvariationer? Vilka talar vi om? När kan diskriminering uppstå enligt lagen? Vi tar också upp konkreta exempel på hur skolledning och lärare kan agera. Värmdö kulturskola ger praktiska exempel på hur undervisning för särskolans kundkrets kan se ut.

Medverkande: Pascalföreningens projekt VIDD och Värmdö Kulturskola.             

Kulturskoleklivet

Sex lärosäten har tilldelats medel för att etablera nya utbildningar för kulturskolan. Här presenteras olika utbildningsinsatser och satsningar för att få fler lärare och pedagoger till kulturskolan.

Medverkande: Representanter från olika lärosäten.

Barnkonventionen som lag, vad betyder det?

Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Vad betyder det för kommunernas verksamhet?

Medverkande: Handläggare från Barnombudsmannen

El Sistema utanför storstan

El Sistema i Sverige startades 2010 i Hammarkullen. Verksamheten utvecklades snabbt och etablerade sig i många utsatta stadsdelar i våra större städer. På senare år har även El Sistemaverksamhet startat upp utanför storstaden och dess förorter och finns idag på ett 40-tal platser. I detta seminarium delas erfarenheter från olika kommuner och verksamheter.

Medverkande: Kulturskolor och El Sistemaverksamhet i bl.a Motala och Örnsköldsvik.

 

ANMÄLAN