Nordisk kulturskolekonferens

Stockholm 20-21 mars 2018.

Nordisk kulturskolekonferens i Stockholm

20-21 mars Stockholm

PROGRAM

Tisdag 20 mars (Vasateatern)

13.00 Välkommen: agenda för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. David Ek, Kulturdepartementet

13.30 Kulturskolerådens arbete i de nordiska länderna - prioriterade processer

14.30 Kaffe

15.30 Kulturskolan i storstan - utmaningar och möjligheter

Meverkande: Marion Hauge Lindberg och Robert Olsson, Stockholm, Olav Kjøk, Oslo samt Maria Frej, København och Anja Reiff, Gladsaxe

16.30 Kulturskolan som en inkluderande arena – ett nordiskt projekt

Silje Eikemo Sande, projektledare, Norsk Kulturråd

Ragnhild Skille och Anders Rønningen, Norsk Kulturskoleråd

17.30 Avslut dag 1

19.00 Middag (Vasateatern)

Onsdag 21 mars (Clarion Sign)

09.30 Välkommen

10.00 Alice Bah Kuhnke, kulturminister – Nationell politik för kulturskolan

10.30 Kulturpolitisk debatt: Vilken nationell politik behövs för kulturskolan? (Representanter från partier i Sverige)

12.00 Lunch

13.30 Ny politik för kulturskolan - förändringar och ny politik i Norden

Medverkar gör bla. Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, SKL, Staffan Forsell, GD Kulturrådet, Niels Græsholm, Slots- og kulturstyrelsen och Eija Kauppinen, Utbildningsstyrelsen.

14.30 Fika

15.00 Petter – så blev jag artist

16.30 Avslut

19.00 Middag och festligheter (Stadshuset)

För anmälan och frågor

foto_torgny_sandgren_barn3.jpg