72. "Musik vare sig man vill eller inte": Svenska egenheter i musikinstitutioner och föreningsliv

Blockflöjtslektioner i den kommunala musikskolans regi, är det många av oss som har tragglat sig igenom i unga år. Men vad är egentligen bakgrunden till den breda musikundervisningen i Sverige?