Allvarlig kritik mot Norrtälje kommun – åtgärda arbetsmiljön på Kulturskolan eller böta 100 000 kronor

Ohälsa, uppsägningar och kränkande särbehandling. Arbetsmiljön på Roslagens Kulturskola är så dålig att Arbetsmiljöverket hotar att ge Norrtälje kommun ett vite på 100 000 kronor om de inte åtgärdar bristerna omgående. – Åtta lärare har sagt upp sig på grund av arbetsmiljön, säger Stellan Armandsson, huvudskyddsombud Lärarnas riksförbund.