Avgiftsfri kulturskola från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 är det avgiftsfritt att delta i kulturskolan. En satsning i kommande budget som beslutats av kommunfullmäktige.