Besparing kan drabba Kulturskolan – chefstjänst i fara

EKSJÖ Tillväxt- och utvecklingssektorn ser över möjligheten av en ihopslagning av kulturchefstjänsten och kulturskolechefstjänsten som en besparingsåtgärd. – Jag kan bekräfta att vi ser över chefstätheten och nu ska vi göra en riskanalys vad en ihopslagning eventuellt kan innebära, säger Marcus Axelsson, chef för tillväxt- och utvecklingssektorn.