Besparingar väntas på kulturskolan i Örnsköldsvik

Det väntas besparingar inom kulturskolan i Örnsköldsvik. Bildningsnämnden dras med ekonomiska problem och prognosen pekar mot ett underskott på 15 miljoner kronor under första halvåret i år.