Billigare att utöva kultur

Kulturskolan i Norrköping sänker avgifterna för ämneskurser från 855 till 200 kronor per termin. Genom sänkningen vill kommunen att Kulturskolan ska bli tillgänglig för fler barn och ungdomar i Norrköping.