Brist på mångfald på de konstnärliga utbildningarna

Trots mångårigt arbete med breddad rekrytering på de konstnärliga högskolorna i Sverige råder det fortfarande stor brist på mångfald när det gäller ...