Den traditionella kulturen står sig

Nu är hösten kommen.