"Det är en uppenbar brist på kulturskolelärare"

När allt fler kulturskolor breddar sitt utbud för att fler barn och unga ska vilja vara med har kravet på utbildade kulturskolelärare växt....