El Sistema blir en permanent del av Uppsala kulturskola

Musikprojektet El Sistema som finns i Östra och Västra Stenhagenskolorna föreslås bli en permanent del av Uppsala kulturskola, från och med höstterminen 2017. Verksamheten har bedrivits för elever i förskoleklass och årskurs 1 sedan 2015 och utökas nu till att omfatta även årskurs 2.