En serie aktiviteter – en samlad berättelse

»Andra har gått helt vilse i festligheter och släktkalas.«

Ja, så putsar vi skärmarna, boostar vitaminintaget och tar sikte på lite långsiktiga horisonter igen. Vi har på olika sätt tagit oss igenom jul- och nyårskalasandet och laddar nu för nya satsningar med friska tag. En del har varit på långväga semester och hämtat in lite uppiggande sol och kulturutbyten. Andra har gått helt vilse i festligheter och släktkalas och har ångest över att vardagens trivialiteter inte gått upp i rök utan måste hanteras även 2018. Kanske har någon mer än jag ägnat årskiftet åt att flytta sin verksamhet? Det är en gigantisk arbetsuppgift och tar all kapacitet i anspråk. Nu är vi på plats och det blir spännande att starta upp i nya anpassade lokaler och förhoppningsvis få väsentligheterna på plats i tid för undervisningens start.

När det gäller läget för en nationell strategi för kulturskoleverksamhet kan vi glädjande skymta konturerna av en sådan då tre strategiska satsningar skrivits fram i regeringens budgetskrivningar. Det rör lärarutbildning för kulturskolorna, det handlar om att etablera ett kulturskolecentrum inom Statens kulturråd och det gäller fortsatt möjlighet för kommuner med kulturskola att söka utvecklingsbidrag. Det finns även ett förpliktande uppdrag att Statens skolverk och Statens kulturråd ska samverka kring kulturskolecentrum genom att bistå varandra med kunskap och erfarenhet. Pengar följer med uppdragen och då finns förutsättningar att det blir verkstad. Men om det sedan blir en verkningsfull infrastruktur enligt utredarnas förslag eller bara en massa isolerade öar utan samlad slagkraft, återstår att se. Vi kommer alla att behövas med klok respons och bra inspel när detta ska utformas och etableras. Läs mer själv på Kulturrådets web.

Regionalt pågår ett intensifierat arbete för hur kulturskolorna kan stärka varandra genom att bilda noder av kompetens som andra kan ta del av och hur det behöver underlättas för elever att kunna gå i andra kommuners skolor. Här finns det en stor potential och goda utvecklingsmöjligheter.

Glad vinter!