Film Västernorrland samlar unga

Under ett helt läsår kommer unga särskilt motiverade filmelever få chansen att utveckla sitt filmskapande tillsammans. Under tre lördagar per termin kommer gruppen att träffas för att diskutera och lära sig mer om film. Första träffen arrangeras hos Film Västernorrland nu på lördag.