Filmstöd till skolorna i Sala kommun

I början av juni meddelade Svenska Filminstitutet att de tilldelat Sala kommun 130 000 kronor i stöd för att kunna arbeta med filmskapande....