Fler lärare, lovsimskola och insatser för nyanlända – fortsatta investeringar i skolan i budgetpropositionen för 2018

För att kunskaperna ska öka för alla elever måste ojämlikheten i skolsystemet brytas. Regeringen har prioriterat skolan från dag ett och genomfört ett stort antal reformer. Nu görs ytterligare investeringar för ett attraktivt läraryrke, för mer tidiga stödinsatser och för att öka jämlikheten. Insatserna uppgår till närmare en halv miljard kronor 2018. Regeringen har tidigare aviserat en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan med start 2018 enligt skolkommissionens förslag, samt förstärkningar till gymnasieskolan. Sammantaget investerar regeringen 2,4 miljarder kronor för en jämlik kunskapsskola 2018 i kommande budgetproposition.