Fler än någonsin vill lära sig att sjunga, dansa och spela

Habo Kulturskolan slår alla rekord i höst. — Vi spränger 700-gränsen, säger Fredrik Hempel.