Fler söker sig till Kulturskolan efter sänkt avgift

Sänkt avgift hos kulturskolorna i Norrköping och Motala har gjort att fler barn har ställt sig i kö för att gå där.