Flera kommuner erbjuder gratis aktiviteter

Förra året införde regeringen ett sommarlovsstöd för att kommunerna skulle kunna erbjuda barn gratis sommarlovsaktiviteter. Av de största skånska kommunerna fick Malmö mest, 15 miljoner kronor.