Fortsatt bidrag till kulturskolorna!

Mer pengar till kulturskolor

Ett statsbidrag till kulturskolorna etablerades 2016 och administreras av Kulturrådet. Cirka 200 miljoner har sammantaget fördelats till lokala utvecklingsprojekt under 2016 och 2017. Kulturskolerådet har fått flera frågor om statsbidraget blir kvar.

– Klart är att statsbidraget blir kvar hos kulturrådet med nya pengar 2018, möjligtvis med en uppdaterad reglering. Den informationen har vi fått från kulturdepartementet. Andra insatser kan presenteras i samband med höstbudgeten den 20 september och/eller i en särskild proposition med förslag som lämnas till riksdagen, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

I oktober 2014 deklarerade statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen att en nationell strategi för kulturskolan ska tas fram under mandatperioden. Besked om den nationella strategin och en nationell politik för kulturskolan förväntas presenteras under hösten.

Kulturskolerådet har presenterat sina önskemål på en nationell politik för kulturskoleverksamhet i ett remissyttrande.

Yttrandet finns att läsa här.

pengar