Fortsatt stöd från Arvsfonden till barn på flykt och mentorskap

Miljonstöd till Kulturskolerådets projekt

Arvsfonden har nyligen beviljat drygt 2 miljoner kronor till Kulturskolerådets fortsatta arbete med ensamkommande och nyanlända i projektet Kulturskolan och barn på flykt samt 1 miljon för sista året i projektet I dina skor, som handlar om om mentorskap.

— Vi är verkligen glada för detta förtroende. Det skapar ny möjligheter att inkludera målgrupper som vi tidigare ofta saknat, dela erfarenheter och metoder och ta tag i samtida utmaningar, menar Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Läs mer om Kulturskolerådets proejkt: http://www.kulturskoleradet.se/sv/verksamhet/projekt

Eller kontakta Kulturskolerådets projektkoordinator Jenny Ramnér 

Arvsfonden