Friskt vågat är...

»Här får vi lära av varandras framgång och misslyckande.« 

Välkommen till höstens första Kulturskolan magasin. I det här numret sätter vi ljuset på ny teknik och aktuella IT- frågor för kulturskolan.

Vår skola är en av de kulturskolor som antagit utmaningen att digitalisera ansökningsförfarande och kursutbud. Det nns ett antal olika system som fungerar för kul- turskolans verksamhet och om det kan du läsa
i det här numret. I våra privata liv har tillgång till internet och digitala tjänster förändrat vår vardag högst påtagligt. Det vore märkligt om det inte också ck påverka kulturskolornas ar- betssätt. Men det är också utmanande. I många avseende är vår unga målgrupp mycket mer be- vandrade i det digitala landskapet än de vuxna. Vuxna som gärna vill veta bäst och ha kontroll ... Jag skrattade lite åt dagens Rocky, serieteckning av Martin Kellerman. Person 1: »Hur kan du inte veta vem PewDiePie är?! Hur gammal är du egentligen?« Person 2: Det har inte med ålder att göra, inte ens som barn visste jag vem PewDiePie var.

När det gäller ansökningsrutiner så har det vanliga varit att intresserade elever fått anmäla sig till en kö och vänta på att bli kallade till lektion. Nu erbjuder istället lärarna ett samlat utbud av kurser som alla intresserade elever direkt kan välja att köpa. Det är en stor skillnad och ger medborgarna snabb och tydlig service. Det erbjuder moderna sätt att kommunicera och planera lektioner. Men det innebär också ett ändrat arbetssätt för verksamheten. Tjänster, kurser och lokaler måste vara klara tidigt så att ett utbud kan beskrivas. Svårigheten för elever att bestämma lektionstid innan man fått sitt skolschema kommer fort- farande att vara ett krux. Och det är en spännande utmaning att ändra arbetssätt. Här får vi lära av varandras framgång och misslyckande.

Peter Fowelin skriver uppmuntrande i Chef & Ledar- skap om konsten att älska att misslyckas. Han lyfter fram forskaren Dweck som menar att intelligens inte är något statiskt utan ett dynamiskt mindset . »Alla kan utvecklas genom ihärdighet, hårt arbete och genom att se på misslyckande som värdefulla lärdomar«.