Göran Lagervalls pedagogstipendier 2016

Kungliga Musikaliska Akademien har beslutat att också 2016 dela ut två pedagogpriser riktat till de svenska musik- och kulturskolorna och med huvudsaklig inriktning på musik. Finns det någon skicklig pedagog i din skola som förtjänar att uppmärksammas, och som du skulle vilja föreslå till Göran Lagervalls pedagogstipendier?

Kulturskolerådet lämnar förslag på kandidater till Akademien. Det kan vi bara göra med er hjälp. Vi vill att du som ledare föreslår lämpliga kandidater, inte att pedagogerna anmäler sig själva. Kriterier vi vill att du argumenterar utifrån är unika pedagogiska insatser, marknära förnyelser inom musikområdet samt genrebreddning. Kulturskolerådet önskar att du anger en referensperson så vi kan ta in kompletterande uppgifter om pedagogen ifråga. Pedagogpriset kan gälla både lärare och ledare. I sin prioritering tar arbetsgruppen hänsyn till spridning i kön, ålder och geografisk placering.

Nominera här.

dragspel.jpg