Grönländska gäster till musiklägret Side by side

När musiklägret Side by side invigs på onsdagen ingår två lite …speciella orkestrar i programmet. En med ungdomar från …Grönland. En med...