Hon kallar till samling för konstmusiken

Konstmusiken är jämte folkmusiken vår djupaste musikaliska rot, vår musikkulturs fundament. Men i dag är den på väg att tigas ihjäl.Det...