Ingen flytt av musikskolan

– Vi måste optimera de lokaler vi redan har, säger Carina Bengtsson (C), vars alliansförslag om att påbörja en utredning av kommunens...