Inspirationsskrift från Kulturskolerådets Arvsfondsprojekt I dina skor

"Ömsesidigt, konstnärligt mentorskap mellan barn och professionella kulturutövare" - så heter den inspirationsskrift som nyligen har kommit från tryckeriet och där erfarenheter från Arvsfondsprojektet I dina skor sammanfattas. 

Arvsfondsprojektet I dina skor har varit ett ömsesidigt mentorskapsprojekt som startade i januari 2015 och som pågått i tre år. Projektet startade med ambitionen att utforska hur ömsesidiga mentorskap kan ta sig uttryck - i projektet har det handlat om möten mellan barn och professionella kulturutövare. Läs mer på projektets webbsida

I samband med att projektet nu avslutas har en inspirationsskrift tagits fram som sammanfattar lärdomar från projektets tre år. Denna kan du nu ladda hem och läsa (PDF).

Vill du beställa den i tryckt form kan du göra det här! Pris 150 kr + frakt.

Inspirationsskrift I dina skor