Klart: Kulturskolan i Salem sänker avgifterna

Kulturskolan i Salem har tidigare haft bland de dyraste kursavgifterna i landet, men nu ska det bli ändring på det. Nyligen fattade kommunpolitikerna beslut om att bland annat priset för sång- och musiklektioner ska mer än halveras de kommande tre åren.