Kloka & prisvärda lösningar

»Det är för barnens bästa vi vill arbeta.«

 Brukar du åka nattåg? När jag var ung åkte vi ofta tåg, eftersom min pappa arbetade på järnvägen och vi hade frikort. Det var många år sen jag åkte nattåg, men förra veckan blev det sovvagn ner till Malmö. Att besöka hemtrakterna är både trivsamt bekant där vissa saker aldrig ändras och förvirrande omtumlande eftersom saker utvecklas och landskapet ändras. Malmö är en stad som genomgått en stor förvandling. Inte minst sedan Öresundsbron kom till. I detta nummer får vi träffa Malmö kulturskola och ta del av de skeenden som är aktuella där.

I en annan del av världen, finns en stad lika stor som Malmö som tills nyligen var okänd för mig och kanske för många andra. Men som nu finns i hjärtat med den smärtsamma insikten att en jordbävning och tsunami brutalt slagit sönder många stadsdelar och tusentals människor har omkommit. Det gäller Palu i Indonesien. Världens barn–galan som vi kunnat ta del av i SVT har rapporterat om att så många som 50000 barn är drabbade på olika sätt. Det är alltid barnen som drabbas värst vid naturkatastrofer, krig och konflikter. Många barn som kommit till vårt land har flytt från omänskliga situationer. Man kan bara ana vad dessa sinnen har varit med om. Det borde sporra oss ännu mer att se till att alla barn har möjlighet att få del av de positiva och stärkande upplevelser som det kan innebära att få gå på en kulturskola. Värdefullt är då också att få ta del av det erfarenhetsutbyte om breddat deltagande genom nya verksamhetsformer från bland annat Växjö och Norrköping.

SKL arrangerade ett intressant webbinarium kring erfarenheter från kommuner som valt alternativa utförare av kulturskoleverksamhet. Ta del av reportaget från det. Lars Kolmodin, SKL gav en viktig bakgrund till vad som gäller kring ekonomi och styrning av kommunala verksamheter. Det upphandlas för stora belopp när kommunerna ska lösa sina olika uppdrag. Som skattebetalare är alla nog mycket intresserade av att det är kloka prisvärda lösningar som väljs. För det är för barnens bästa vi vill arbeta. I alla lägen.