Kommunen ändrar organisationen – söker kulturchef: "Ska göra mer bra saker för de resurser vi har"

Enheterna för fritid, kultur, fritidsgårdar och bibliotek i Ljusdal ska samordnas, och enhetscheferna ska ha gemensam verksamhetsplanering. Och i sommar ska nya chefer för både kulturenheten och biblioteket finnas på plats.