Konferens: Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

På konferensen vill vi synliggöra de erfarenheter som gjorts i kommuner som testat alternativa utförare för kulturskoleverksamhet samt belysa juridik och regelverk kring upphandling mm. Målgruppen för konferensen är politiker, tjänstemän och andra som arbetar med policyfrågor kring kulturskolor och barns kulturutövande.

 

De kommunala kulturskoleverksamheterna svarar för en betydande del av det kulturutbud som erbjuds barn och unga och möjliggör eget kulturutövande. Det civila samhällets organisationer tillsammans med folkbildningen och privata företag har dock kommit att spela en allt viktigare roll som utvecklingskraft. Det har lett till samarbeten mellan kommuner och andra aktörer och i några fall till konkurrensprövning av verksamheter där nya aktörer bjuds in som utförare av eller komplement till de kommunala verksamheterna. Flera kommuner har under senare åren också valt att bredda verksamheterna för att erbjuda fler konstuttryck. På vilket sätt påverkar det andra aktörer? Hur kan fler aktörer bidra till förnyelse och ett bredare utbud av kulturformer?

Preliminärt program

10.00 Kaffe

10.30 Introduktion & välkommen

10.45 SKL – Styrning och ledning utifrån valfrihetssystem, konkurrens och alternativa utförare

11.15 Erfarenheter från kommuner

12.30 Lunch

13.30 Erfarenheter från kommuner 

14.00 Kulturrådet - Kulturskolecentrum, bidragsgivning och utvecklingsarbete

14.30 Kaffe

15.00 Diskussion/samtal

16.00 Slut 

Medverkar gör bla.:

Gunilla Lewerentz, chef för medborgarservice, Staffanstorp

Peter Gustavsson, Ordförande i Kulturnämnden (S), Uppsala kommun

Anders Mebius, Kultur och fritidsdirektör, Nacka kommun

Christian Halberg, Kulturskolan Lund

Lars Kolmodin, SKL

Linda Ahlford, SKL

Malin Palm, Statens Kulturråd

Torgny Sandgren, Kulturskolerådet

 

Konferensen arrangeras av Kulturskolerådet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statens Kulturråd.

Tid: 24 augusti 2018

Lokal: SKL, Hornsgatan 20

Webbinarium: Har du inte möjlighet att delta på plats så kan du delta via webben!

Anmälan sker här

Piano, beskuren