Kultur och barn på flykt - så når vi nya målgrupper och utvecklar verksamhet genom samverkan

Flera kommuner har de senaste åren tagit ansvar för inkludering av ensamkommande och nyanlända mot bakgrund av bland annat ökade flyktingströmmar. I samverkan med Kulturrådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs kommun ordnas nu ett nationellt erfarenhetsutbyte kring kultur och barn på flykt. Konferensen sker den 17 november i Göteborg och är avgiftsfri

Välkommen till ett nationellt erfarenhetsutbyte kring hur kultur kan öppna upp för nya målgrupper och hur kulturverksamhet kan utvecklas genom samverkan. Träffen riktar sig till dig som arbetar med kultur som en del i arbetet med ensamkommande eller nyanlända, som projektledare, verksamhetsansvarig, skolledare eller politiker. Konferensen ger dig möjlighet att lära av andra, dela dina erfarenheter och ta del av nya metoder och arbetssätt.

– Allt fler kommuner vill utveckla sin kulturverksamhet för att bli mer flexibla och möta samtida utamningar, det ser jag som väldigt glädjande. Vi ser också ett stort behov av att lära mer och dela erfarenheter kring detta, därför ordnar vi denna konferens, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Fokus ligger på samverkan och arbetet med unga inom kulturskola, Skapande skola, bibliotek eller andra offentliga kulturverksamheter med barn och unga som målgrupp. Särskilt fokus läggs på hur samverkan med skolan kan stärka förutsättningarna för ensamkommande och nyanlända barns kulturutövande. Förhoppningen är att ett ökat erfarenhetsutbyte kan bidra till att vidareutveckla arbetet med kultur för att möta samtida utmaningar.

PROGRAM

09.30 Kaffe/registrering

10.00 Välkommen/inledning

10.30 Föreläsning: KULTUR - EN RÄTTIGHET FÖR VARJE BARN

Lars H Gustafsson, barnläkare och barnrättsexpert, författare till en rad böcker om barns rätt, föräldraskap, etik, musik och livsfrågor. Tidigare medlem av juryn som utser litteraturpriset till Astrid Lindgren minne. 

11.10 Politiskt samtal: ETT FLEXIBELT KULTURLIV

Vilka förutsättningar behövs för ett flexibelt kulturliv?

Vad kan göras för att kulturen i ännu högre grad kan möta samtida behov och utmaningar? Samtal med förtroendevalda.

11.40 Föreläsning: INTERNATIONELL UTBLICK

Dr. Dorothea Kolland föreläser om erfarenheter från Tyskland. Kolland var under många år kulturchef i den multikulturella stadsdelen Neukölln i Berlin. Numera frilansande inom ett brett kulturspektrum. Hon har också en mängd styrelseuppdrag inom den kulturpolitiska sektorn, nationellt och internationellt. 

12.30 Lunch

13.30 - 16.00 Workshops och organiserat erfarenhetsutbyte

16.00 Avslutning

Konferensen är avgiftsfri och görs i samverkan med Kulturrådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs Stad.  Målgruppen är chefer, politiker, projektledare eller andra med verksamhetsansvar. Platserna är begränsade så anmäl er så snart ni kan!

Anmälan

kultur och barn på flykt