Kultur- och utbildningsnämnden

Nyligen beslutade kultur- och utbildningsnämnden att skaffa moduler till Parkskolan, för att lösa trångboddheten kommande läsår....