Kultur ska lyfta skolresultaten

På Centrumskolan i Växjö är det teater, sång och fiolspel som gäller efter lektionstid. Här drivs projektet Studio 17 och drygt 100 elever deltar i undervisningen varje vecka.