Kulturcrew Skåne sydväst – ett pilotprojekt om delaktighet, inflytande och ungt arrangörskap

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? Detta ska undersökas när man för första gången...