Kulturskola och konst på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Västerås

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren prioriterade verksamheter inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Två av dessa frågor är kulturskolor och en hållbar gestaltad livsmiljö. Ministern inviger utställningen ”Den fria leken” som beskriver hur konsten kan bidra till en stadsutveckling som är inkluderande och tillgänglig även för barn.