Kulturskola utanför Tomelilla

Kommunen ska titta över vad det skulle kosta att bedriva terminsaktiviteter inom kulturskolan utanför Tomelilla tätort.