Kulturskolan anmäls till Diskrimineringsombudsmannen

Teaterläraren anmälde Kalmars kulturskola till DO eftersom hon menar att chefen diskriminerat henne på grund av hennes sexuella läggning...