Kulturskolan ”ett kulturlotteri” för barn

Fler barn går i kommunala kulturskolan. Men utbudet, och terminsavgifterna, varierar kraftigt mellan kommunerna. En utredning ska i höst...