Kulturskolan i Sandviken tar steget in i dansens och filmens värld

Kulturskolan i Sandviken breddar sitt utbud. Under hösten kommer även dans och film att erbjudas.