Kulturskolan i storstan - Kulturskolerådet startar nytt projekt

Arvsfonden stödjer ny treårig satsning.

Syftet med projektet är att bredda deltagandet i kulturskolan. Det ska ske genom ökad samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Projektet syftar även till att stärka samverkan och erfarenhetsutbyte mellan städerna. I satsningen deltar kulturskolor och föreningar i Göteborg, Malmö och Stockholm. 

— Känns väldigt spännande och inspirerande! Nu får vi bra förutsättningar för att kunna utveckla kulturskoleverksamhet så att vi når bredare och fler, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Mer information kommer att publiceras på kulturskolerådets hemsida under januari 2018.

Läs mer om projektet på vår webb.

Arvsfonden