Kulturskolan och barn på flykt

»Ska vi ta avgörande steg mot denna vision är nya arbetssätt nödvändiga och angelägna.«

Många är vi som ser behovet av att vår kulturskoleverksamhet behöver bli bättre på att inkludera nya grupper och bredda deltagandet. De senaste tre åren har Kulturskolerådet tillsammans med ett flertal kommuner drivit arvfondsprojektet Kulturskolan och barn på flykt – Ensamkommande och nyanlända möter kulturskolan. Syftet med projektet var att ge ensamkommande och nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom kulturskoleverksamhet och har finansierats med stöd av Arvsfonden. Kulturskolor i 14 kommuner samt Kultur i Väst har under åren förändrat och förnyat sin verksamhet så att fler inkluderas.

Under projektets två första år gjordes inventeringar och nya arbetssätt prövades. Det avslutande året har haft fokus på erfarenhetsspridning samt att synliggöra resultat. I detta extranummer av Kulturskolan magasin har vi samlat tidigare publicerade artiklar från projekt samt slutsatser och övergripande resultat.

Kulturskolerådets förhoppning är att de lärdomar och erfarenheter som gjorts inom projektet delas och sprids till fler. De arbetssätt och metoder som prövats är också väl lämpade för de kulturskolor som vill bredda deltagande oavsett målgrupp.

Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet. Ska vi ta avgörande steg mot denna vision är nya arbetssätt nödvändiga och angelägna.

Stort tack till alla engagerade och drivande kulturskoleledare, pedagoger, institutioner som varit med och möjliggort detta unika och spännande projekt!